het woord is aan jou - Raad van Kerken

1 Petrus: vreemdelingen ver van huis

vroege kerk - Refo500 is een verwijzing naar 1 Petrus 1: 1. Nadat de auteur, 'Petrus, ... Verderop in zijn epistel noemt 'Petrus' hen 'vreemdelingen die ver van huis zijn'. Wij kunnen ons ... 1 Petrus 2 (NBV) - EO.nl/Bijbel 21Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle ... 1: 17Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; ... 1 Petrus 2 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel.nl 1 Petrus 2 - Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en ... 11 Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; ik vraag u ...

Geloofsopbouw | Bijbelkiosk Hoeksche Waard | Oud ... 1 Korintiërs (2009) Wolf, Jan van der. ca. 2 werkdagen. € 11,99. Bekijken. 1 Petrus - Vreemdelingen ver van huis Kampen-Boot, Nelly van. ca. 2 werkdagen. Over de Eerste Algemene Zendbrief van Petrus Het eerste en ... 1. 1ste leerrede, 1 PETRUS 1 vers 1 en 2a. Petrus, een apostel van Jezus Christus, .... geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te ... Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van ... Nelly van Kampen-Boot - Wikipedia

Eerste brief van Petrus - Christipedia

“Bijwoners en vreemdelingen” 1 Petrus 2:11 vertelt ons dat we onszelf moeten zien als “bijwoners en vreemdelingen” op aarde. Dit artikel behandelt wat “bijwoners en vreemdelingen”  De Petrus-brieven in profetisch perspectief - AMEN 1 dec 2000 In 1 Petrus 5 waarschuwt de apostel dan ook: “Wordt nuchter en. In het laatste hoofdstuk, tenslotte, vermaant hij de 'vreemdelingen in de  1 Petrus 2, NBG-vertaling 1951 (NBG51) | The Bible App 1Legt dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig 11Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u 

De goede levenswandel [1 Petr. 2:11-3:12 ... - NBV.nl 11Geliefde broeders en zusters», u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn» ; ... termen die ook in 1 Petrus 2:11 worden gebruikt: paroikos kai parepidêmos. vroege kerk - Refo500 is een verwijzing naar 1 Petrus 1: 1. Nadat de auteur, 'Petrus, ... Verderop in zijn epistel noemt 'Petrus' hen 'vreemdelingen die ver van huis zijn'. Wij kunnen ons ... 1 Petrus 2 (NBV) - EO.nl/Bijbel 21Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle ... 1: 17Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; ... 1 Petrus 2 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel.nl

Preek over 1 Petrus 2:11-25 op zondagmorgen 19 november ... 20 nov 2017 Preek over 1 Petrus 2:11-25 op zondagmorgen 19 november 2017 En direct erachteraan: 'u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. bijbelstudie 1 petrus handreiking -16 - LCJ Vreemdelingen. BIJBELSTUDIE 1 Vreemdelingen. © 2017 LCJ & Voor elke schets in het doe-boek vind je een passend portret van een ver-. Vandaar ook deze Handreiking Bijbelstudie over 1 Petrus. STAP 3 huis, naar de Heere. concordantie vreemdelingen, het nieuwe testament