9 april 2004 Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Art. 175/2, 175/3, 175/4, 175/5, 175/6, 175/7, 175/8, 175/9, 175/10, 175/11, 175/12, De termijn voor de aflevering van de vergunning wordt opgeschort vanaf de 

Codex ruimtelijke ordening afl. 5

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 22 feb 2017 HOOFDSTUK IV De ambtenaren van ruimtelijke ordening Onderafdeling 5 Betalingstermijn en bezwarenregeling 1, hetzij door de uitvoering van de werken waaraan de aflevering van de verkavelingsvergunning  Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

5, I: 1 september 2012)] 1° de goede ruimtelijke ordening wordt niet  Wegwijzer Codextrein - Ruimte Vlaanderen

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

1 dec 2017 Actualia Ruimtelijke Ordening, Antwerpen, Intersentia, 2013, 149p.. Verbist, S. en Vandersteegen, L., “De Codex Deontologie voor Advocaten Verbist, S., “Onteigening, zelfrealisatie en rechtsgrond”, TBO 2014, afl. 5, 277.

Indien voldaan is aan de uitsluitende voorwaarden, vermeld in artikel 4.2.5, van het. lasten als verse spijs voor de noodlijdende gemeentekas”, TOO 2015, afl. Des te meer nu een last die geen verband houdt met de ruimtelijke ordening of  “De informatieverplichtingen in het ruimtelijk ordeningsrecht” Van de Stedenbouwwet 1962 tot de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: 2011, afl. 3, 6, TVW 2011, 184, overweging B.6.1.5. 50 GwH nr. 61/2004, 31  Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 22 feb 2017 HOOFDSTUK IV De ambtenaren van ruimtelijke ordening Onderafdeling 5 Betalingstermijn en bezwarenregeling 1, hetzij door de uitvoering van de werken waaraan de aflevering van de verkavelingsvergunning